O  nás
Chcete  vědět  více - čtěte

Naše posádka nese název Do počtu. V odvětví dračích lodí se pohybujeme už od roku 2005. Naše posádka je složena ze závodníků všech věkových kategorií, od 0 do 100 let. Z lidí, kteří nikdy nedrželi pádlo, ale i ze zkušenějších bývalých reprezentantů z posádky Draci Znojmo nebo z juniorské posádky Dráčata Znojmo. Jezdíme na velké i malé dračí lodi a všechny druhy závodů na těchto lodích.

Protože bychom chtěli, aby sport, který děláme, provozovalo co nejvíce lidí všech věkových kategorií, uspořádali jsme v roce 2015 první ročník Festivalu dračích lodí na Výrovické přehradě ve spolupráci s autokempem Výr.

Závody dračích lodí. O co jde? Jezdí se na lodi ve tvaru kanoe o délce 12,5 m. Tato loď je na přídi ozdobená dračí hlavou a na zádi dračím ocasem. Loď pohání 20 pádlujících ( někdy i méně ). Na přídi sedí bubeník, který udává lodi rytmus a směr lodi dává kormidelník, který je na zádi.

Proto zde platí více než v kterémkoli jiném kolektivním sportu, že "všichni jsme na jedné lodi".

Kouzlo dračí lodi...

......spočívá především v tom, že díky sehrané posádce se skoro třináctimetrová dvoutunová loď řítí po vodní hladině jako bájné lodi Vikingů. Emoce a adrenalin spolu s vyplavenými endorfiny vytváří tým, který dokáže vše. Být součástí tohoto týmu je nádherný a nenapodobitelný pocit. V rytmu bubnů se lodě s dvaceti pádlujícími ženami a muži pod vedením kormidelníků řítí nezadržitelně do cíle. Na dračích lodích zde spolu soupeří posádky od 12 do 100 let ve vyrovnaných soubojích, které nemají v žádném jiném sportu obdobu.

ČÍNSKÁ TRADICE

Historie dračích lodí

Historie zná dračí lodě více než 5000 let! Tehdy se jako plavidla používaly při rituálním uctívání draka - boha řek a také při oslavách, které začátkem léta přivolávaly déšť pro dobrou úrodu. Ale teprve legenda o básníkovi Qu Yuanovi rozšířila jejich tradiční podobu známou až do současnosti.

Qu Yuan byl před téměř 2300 lety rádcem panovníka v království Chu, které spolu s pěti dalšími tvořilo tehdejší čínské impérium. Království Chu patřilo mezi největší a spolu se sousedním Chin dalo vzniknou dnešnímu názvu země - China - Čína. Rádce a diplomat Qu Yuan byl velmi vzdělaným a uznávaným mužem nejen pro svou moudrost, ale také pro svou vstřícnost k tamnímu lidu, u kterého se těšil značné oblibě. Jeho pozice i králův respekt však narážely na závist ostatních rádců. Díky jejich intrikám upadl Qu Yuan v nemilost a byl panovníkem sesazen ze své funkce a uvězněn. V žaláři pak napsal své stěžejní dílo - báseň, která je vzorem klasické čínské poezie - Li Sao (Žalozpěv). Legenda dále vypráví, že obsah díla popudil nového panovníka tak, že ubohého básníka vyhostil do exilu. To však Qu Yuana po tolika příkořích zlomilo natolik, že se rozhodl demonstrativně ukončit svůj život v řece Mi-Lo v provincii Hunan. Jeho skutek zahlédli rybáři a spěchali mu na svých lodích na pomoc. Jeho život se jim zachránit nepodařilo, ale údery do bubnů se snažili ubránit alespoň jeho tělo od útoků hladových ryb. Truchlící pak do vody házeli rýži, aby rybí hlad utišili a aby zajistili dostatek jídla duši zemřelého básníka. Příběh se šířil po celé Číně a dal vzniknout každoroční oslavě básníkovy památky. Každý pátý den pátého měsíce čínského lunárního kalendáře vyjížděly čluny na vodu k jízdě - závodu, aby tím uctily vzpomínku na milovaného Qu Yuana. Aby si jezdci naklonili draka - boha vodstev, propůjčovali svým lodím dračí podobu.

Jiné vysvětlení původu dračích lodí vychází z obsahu zmíněné básně, kdy autor popisuje svou cestu do nebe jako jízdu na drakovi. Ať tak či tak - jisté je, že drak je v Číně symbolem síly a vítězství, proto měla podoba lodí dodat závodníkům jeho vlastnosti. Tradičně jsou tedy plavidla až dodnes zdobena na špici dračí hlavou, na zádi ocasem a boky pokrývají obrazce šupin. Pádla závodníků pak symbolizují dračí drápy.

Šířící se obliba dračího festivalu dala vzniknout tradičnímu klání, které postupně získávalo sportovní charakter. Různá velikost soutěžících regionů a počty závodníků ovlivňovaly velikost lodí. Dnes se závodí nejen na nejmenších lodích s 8 pádlujícími a kormidelníkem, ale i na člunech pro 50 závodníků s kormidelníkem a bubeníkem. Závodní trať měří od 180 do 1000 metrů, ale existují také závody na delší distance a dokonce dračí maratóny.

Nedílnou součástí každého festivalu dračích lodí je rituál probouzení draka, který je zároveň uctěním památky dávného básníka. Na úvod dračího svátku probíhají rituální tance s modely draků za doprovodu tradiční čínské hudby. Samotné probuzení je doprovázeno házením rýže nebo typických rýžových knedlíčků do vody a otřením očí draka. Ten má dohlížet na hladký chod soutěží a zajistit závodníkům sílu, úspěch a vítězství.

Dragonboating v Čechách


Tento divácky velmi atraktivní sport do Čech přivedli zakladatelé ČESKÉ ASOCIACE DRAČÍCH LODÍ Sebastian Pawlowski a Hajo Libor. V roce 1997 totiž seděli u půllitru českého piva a přemýšleli, jak obohatit sportovní a společenské dění v hlavním městě. Chtěli něco nového, marketingově zajímavého a hlavně u vody. Rozhodli se pro dragonboating i vzhledem ke zkušenostem z Německa, kde se této disciplíně věnuje okolo 2000 posádek. Nakoupili tedy lodě a rok nato uspořádali první ročník Pražského festivalu dračích lodí 1998. Zpočátku se jednalo spíše o firemní klání zaměstnanců a kamarádů, ale atraktivnost Prahy přilákala i zahraniční posádky např. z Německa, Polska, Itálie, Maďarska nebo Hong-Kongu. Zcela nový náboj dodal akci známý kanoista a olympionik Jiří Čtvrtečka. Přivedl totiž na další ročník festivalu partu kanoistů, kteří dokázali porazit i tehdejší mistry Evropy z Itálie. I na základě těchto výsledků se v roce 2002 zformovala první reprezentační posádka a na ME v Polsku získala při své premiéře dvakrát stříbro a jeden bronz. Ve stejném roce se na mistrovství světa v Římě tým posílil například i o Martina Doktora a při účasti 80 posádek (přes 1.800 závodníků) z 16 států 5 kontinentů se stala česká posádka mistry světa na prestižní trati 250m. Pro srovnání : ve stříbrné posádce Ruska bylo 8 mistrů světa ze závodů rychlostní kanoistiky. Když se potom v roce 2003 podařilo navázat na úspěchy ziskem evropského i světového titulu, upevnilo si jméno českých dragonů svoji pozici i na mezinárodní scéně.